top of page

מרכזים ושיתופי פעולה חדשים לשנת 2022

שנת 2022 נפתחה בסימן התפתחות וצמיחה משמעותיים עם הקמתו של בית המלאכה בזרזיר, תחילת הפעילות של נערי מעון מצפה ים בחווה ברשפון ושיתופי פעולה נוספים


רשפון וזרזיר

החודשיים האחרונים התאפיינו בצמיחה משמעותית של פרויקט נערי האור עם פתיחת פעילותם של שני מרכזים בזרזיר וכניסתם של נערי מעון מצפה ים לחווה ברשפון. הפרויקט הקהילתי בזרזיר, המתקיים בשיתוף פעולה עם בושרא וכמל מזאריב, יאפשר לעשרה נערים לעבוד בבית המלאכה שהוקם לייצור סבונים. היישוב הבדואי בעמק יזרעאל ממוקם בנקודה אסטרטגית הן ברמה החברתית-קהילתית והן ברמה הגיאוגרפית. הכניסה ליישוב, המדורג באשכול 2 סוציו-אקונומית, מאפשרת לעמותה להגיע לנערים ונערות מהמגזר אשר נפלטו מהמסגרות השונות להשתלב בפרויקט. עצם שיתוף הפעולה עם בושרא וכאמל, מובילים חברתיים משמעותיים מהיישוב, מאפשר למרכז להפוך ולהיות אבן שואבת קהילתית עבור הנערים והנערות מהאזור.

במהלך חודש פברואר החלו הנערים ממעון מצפה ים לעבוד בבית המלאכה לייצור נרות בחווה ברשפון. שיתוף הפעולה בין מעון מצפה ים של חסות הנוער במשרד הרווחה לבין פרויקט נערי האור מהווה נקודת ציון היסטורית ובו כחלק מהתהליך השיקומי של הנערים במעון סגור, יוצאים בני הנוער לפעילות תעסוקתית מחוץ לכתלי המעון, פעילות המהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך השיקומי אותו הם עוברים. קבוצת הנערים שעובדים בחווה מגיעים בהתלהבות ומחויבות גבוהה והמשמרות המלוות על-ידי רכזת של הפרויקט יחד עם רכזים מהמעון עצמו, עוברים בהצלחה ובהספקים גדולים.

הפעילות במית"רים אשקלון, עראבה וחולון ממשיכה במלוא המרץ בכדי לעמוד ביעדים ואף להגדילם בהתאם לדרישה הגוברת לנרות בכלל ולחג הפסח בפרט.


קריית גת

שיתוף פעולה עם חברת קורנית דיגיטל קורם עור וגידים. החברה והעובדים רתומים ומחויבים לשת"פ משמעותי שיאפשר קידום ופיתוח עבור הנערים והנערות בפרויקט דרך העברת העשרות וקורסים, שילוב עובדי החברה בהתנדבות משמעותית עם הנערים והנערות ברחבי הארץ, הקמת מרכז משותף בקרית גת ועוד ועוד.


תיכון רוזמצקין תל אביב

הקמת בית המלאכה בבית הספר רוזמצקין נמצא בשלבים מתקדמים. נבנתה תכנית חינוכית בשיתוף הקרן באיטליה על בסיס תכנית יזמות של אוניברסיטת הרווארד וביישום שיטת החינוך לאלף השלישי. תכנית אדריכלית נמצאת כעת בתהליך במטרה לאפשר שיפוץ של המתחם בבית הספר והתאמתו לצרכי בית המלאכה. הפרויקט יחל את פעילותו עם פתיחת שנת הלימודים הקרובה בספטמבר 2022.








פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page