top of page
נרות נערי האור

נערי האור במדיה

26.04.2022

the-lounge

יאיר גולן ונערי האור


"סגן שרת הכלכלה יאיר גולן ביקר לאחרונה בבית המלאכה החדש של הפרוייקט "נערי האור" - במסגרת תעסוקתית חינוכית לבני נוער בסיכון."
bottom of page