top of page
נרות נערי האור

נערי האור במדיה

01.12.2021

13TV

שת"פ עם עברי לידר

כתבת חדשות מרכזית, בשיאו של חנוכה, קידמה את העמותה ואת השקת הליין שיצא בשיתוף עם הזמר והיוצר עברי לידר – הכתבה עלתה וקודמה גם באתר הבית.bottom of page