top of page
נרות נערי האור

תודה שבחרתם לתרום

:בחרו את סוג התרומה שברצונבם לבצע

סכום התרומה:

Group 103.png

תרומתך תסייע לנו להעסיק נערים נוספים במסגרת פרויקט נערי האור - טקסט שמסביר מה האימפקט

פרטי כרטיס אשראי

שם בעל/ת הכרטיס

מספר כרטיס אשראי

ת.ז. בעל/ת הכרטיס

תוקף

CVV

פרטים לקבלה

שם מלא:

מייל:

טלפון:

bottom of page